Khối sản xuất
KHỐI SẢN XUẤT
Khối Sản Xuất – Manufacturing (Make) là phòng ban năng động, sáng tạo và có đội ngũ hùng mạnh nhất Unilever Việt Nam. Nhiệm vụ Khối Sản Xuất là đảm bảo sản phẩm của Unilever được sản xuất với năng suất và hiệu quả cao nhất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường về mặt số lượng và chất lượng.

Nhà Máy Củ Chi (thành lập 1999) thuộc Top 20 Nhà Máy World-Class Manufacturing trên thế giới (8/2017) với mức chi phí sản xuất cạnh tranh hàng đầu. Hiện nay, bên cạnh đáp ứng tất cả nhu cầu ở thị trường Việt Nam, Nhà Máy Củ Chi còn đang sản xuất một số mặt hàng cho hơn 20 quốc gia khắp 3 châu lục.

Với nhu cầu sản lượng ngày càng tăng (nội địa và xuất khẩu), Khối sản xuất mở rộng xây thêm Nhà Máy Bắc Ninh và đi vào hoạt động từ đầu năm 2017, tập trung sản xuất ngành hàng chăm sóc nhà cửa.

Với mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu thế giới, thành viên của khối sản xuất Unilever Việt Nam luôn không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật để triển khai những ý tưởng cải tiến giúp tối ưu hóa dây chuyền sản xuất về mặt An Toàn, Chất Lượng và Năng Suất

Unilever Fresh Programme dành cho khối Sản xuất (Make) có tên gọi Chương trình tuyển dụng “Kỹ Sư Tài Năng” sẽ là trải nghiệm và cơ hội tuyệt vời dành cho những bạn có hoài bão và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý sản xuất.


Các bộ phận tại ở Khối Sản Xuất:

•    Production: Phân Xưởng Sản Xuất

•    Safety, Health & Environment - Phòng An Toàn, Sức Khỏe & Môi Trường

•    Quality - Phòng Chất Lượng

•    Engineering - Phòng Kỹ Thuật (Bảo Trì Sửa Chữa, Công Nghê & Cải Tiến, Dự Án, Xử lý nước thải)

•    Manufacturing Excellence – Phòng Phát Triển Năng Lực Sản Xuất Theo Tiêu Chuẩn World Class Manufacturing