Điều kiện ứng tuyển

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂNĐể trở thành một CDFRESH-ER bạn cần:

Là sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử nhân/ Thạc Sĩ hoặc ít hơn 02 năm kinh nghiệm làm việc

Quốc tịch Việt Nam, có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 12 năm 2018

Điểm trung bình tĩch lũy >= 6.5/10 hoặc tương đương