ANH NGUYỄN PHÚ QUỐC (UFRESH 2013)

GIÁM SÁT MẠI VỤ BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG – KÊNH TRUYỀN THỐNG CỦA UNILEVER.

“Bộ phận này đóng góp đến 70% doanh số của Unilever với mức độ phủ sóng cực kỳ sâu rộng. Mỗi Giám sát là một tướng lĩnh cầm quân tại một khu vực. Chẳng hạn như mình khi quản lý tỉnh Quảng Bình với hơn 2.500 khách hàng. Môi trường tại đây giống như trường Đại học thứ hai, giúp mình trải nghiệm và học hỏi rất nhiều, mình cũng áp dụng được các kiến thức đã học vào công việc. Sau 3 năm Unilever đã giúp mình trưởng thành hơn về mọi mặt. Không chỉ vậy, mình còn được đi đây đi đó, gặp gỡ quản lý và đối tác bên ngoài, đàm phán những thương vụ triệu đô một cách chuyên nghiệp.”

Anh Nguyễn Phú Quốc, Giám sát Mại Vụ tại bộ phận Phát Triển Khách Hàng – Kênh Truyền Thống của Unilever

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *