Anh Cù Đức Huy chia sẻ

“Khi mới gia nhập, có thể các bạn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm… Thế nhưng điều nhất thiết là cần phải thực sự tự tin trong công việc, vì khi bạn là Giám Sát Mại Vụ Tài Năng, chứng tỏ Unilever đã nhìn thấy tiềm năng và tin vào năng lực của bạn, cũng như trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bạn có thể làm việc với các đối tác của công ty một cách tốt nhất.”

Anh Cù Đức Huy (UFRESH 2014), Trợ Lý Trưởng Phòng Quản Lý Ngành Hàng Skin Cleansing của Unilever chia sẻ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *